Co oznaczają diody na routerze, jakie powinny się świecić i które symbole warto znać?

Jeśli używasz domowej sieci WiFi, lub lokalnego Internetu bezprzewodowego w miejscu pracy, to łączysz swój komputer albo komórkę z routerem. Urządzenie to wspiera już od dekad sieci WiFi, dzięki czemu korzystamy z wygodnego połączenia bez kabli. Z jednej strony łączy się z Internetem w dedykowanej do niego technologii, z drugiej – dostarcza dostęp do globalnej sieci bezprzewodowym urządzeniom takim, jak smartfony, laptopy czy inne gadżety, choćby bezprzewodowe odkurzacze. Jeśli zastanawiasz się, co oznaczają diody w routerze i jakie powinny się świecić (lub migać), to za chwilę wszystkiego się dowiesz. Postaram się dostarczyć dla Ciebie jak najwięcej interesujących informacji.

Istnieją różne rodzaje routerów, w zależności od tego jak łączą się z siecią Internet. Możemy wyróżnić te przeznaczone do sieci kablowych, DSL, czy światłowodowe. Niezależnie od interfejsu „do Internetu”, sieć WiFi propagują one w taki sam sposób, a różnice wynikają z czasu produkcji i zaawansowania routera.

co oznaczają kolory diody na routerze

Migające diody na routerze – po co one tam są?

Po co na routerze stosowane są lampki, często z opisami, na ogół na przednim, widocznym dla użytkownika panelu? Służą one do informowania nas, czyli użytkowników, o stanie urządzenia. Dzięki temu wiemy, czy router:

 • Jest włączony
 • Ma połączenie z siecią Internet
 • Ma włączoną sieć bezprzewodową
 • Ma włączona sieć przewodową
 • Prowadzi transmisję danych z Internetem
 • W której technologii przesyła dane w naszej lokalnej sieci
Niektóre najnowsze routery w trakcie ich prawidłowego działania nie wyświetlają żadnych informacji na przednim panelu. Wynika to z ich zwiększonej ergonomii, oszczędzania energii oraz możliwie najwyższej prostoty obsługi. Dotyczy to także większości routerów mobilnych, których interfejs dostępny jest wyłącznie przez zalogowanie się przeglądarką internetową lub dedykowanym oprogramowaniem.

Można zatem powiedzieć, że diody na routerze wyjaśniają nam co w danej chwili dzieje się z tym urządzeniem – jakie czynności wykonuje. Dzięki tym lampkom, by ocenić stan naszego internetowego pomocnika, nie musimy wchodzić w jego ustawienia, które dostępne są dopiero po zalogowaniu się przez przeglądarkę (lub odpowiedni program).

Co oznaczają diody na routerze?

Skoro wszystko działa, to po co nas o tym informować, prawda? Przez większość czasu router ma połączenie z Internetem i prowadzi transmisję z naszymi urządzeniami bezprzewodowymi (lub jest do niej gotowy). Jednak jeśli zadzieje się coś niespodziewanego, to diody te nas o tym poinformują. Może to odbyć się na jeden z dostępnych sposobów:

 • Dioda, która powinna świecić światłem ciągłym, będzie migać lub zgaśnie
 • Światło oznaczające transmisję danych nie będzie się zapalało
 • Za pomocą wybranych diod będzie sygnalizowany wybrany, aktualnie występujący błąd

Dzięki temu szybko możesz zdiagnozować między innymi przyczynę tego, że nie działa Internet. Jedno spojrzenie na router i już widzisz, że choć domowa sieć zdaje się działać dobrze, to Twoje urządzenie straciło dostęp do Internetu. Może także migać, informując, że trwa aktualizacja oprogramowania. Brak jakiejkolwiek diody zasugeruje utratę zasilania lub wyłączenie routera. Jak zatem widzisz, taki prosty interfejs może być bardzo przydatny w praktyce. W dalszej części mojego wpisu omówię dla Ciebie szczegóły.

Jakie diody powinny się świecić na routerze?

Na rynku jest dziś dostępnych wiele urządzeń, różnych producentów. Maja one podobne, ale nie takie same, sposoby komunikacji diodami na przednim panelu. Można co prawda stworzyć ogólne wytyczne, jednak każdy router wyświetla sygnały trochę inaczej. Dlatego też przygotowałem dla Ciebie uniwersalne instrukcje dla najpopularniejszych modeli. Są one używane przez największych polskich operatorów. Mogą także występować w sprzedaży detalicznej. Dlatego szansa, że używasz któregoś z nich jest bardzo duża.

Jednocześnie wiem, że zbiór informacji, który dla Ciebie przygotowałem pozwoli Ci na poznanie tego interfejsu routerów na tyle dobrze, że pozostanie Ci sporo wiedzy uniwersalnej. Dzięki niej będziesz potrafić zidentyfikować komunikaty różnych routerów. Może w ten sposób pomożesz znajomym lub rodzinie? Bardzo bym się ucieszył, jeśli Twoja wiedza po dzisiejszej lekturze na to pozwoli ?

co oznaczają symbole na routerze

Generalnie, można zauważyć, że na większości urządzeń istnieją diody opisujące stan:

 • Zasilania
 • Połączenia z siecią Internet
 • Transmisji danych z Internetu
 • Włączenia sieci WiFi
 • Włączenia sieci kablowej, w tym w podziale na porty
 • Transmisji danych w lokalnej sieci
 • Innych parametrów, w tym zabezpieczeń WPS, czy sieci telefonicznej

W zależności od producenta i opisywanego stanu diody te mogą:

 • Świecić światłem ciągłym
 • Być wyłączone
 • Migać
 • Świecic lub migać światłem o różnych kolorach

Współczesne modemy i routery mają często zunifikowane w jednej obudowie różne funkcje. Mogą to być:

 • Sieć internetowa i lokalna, czyli podstawowa funkcjonalność
 • Obsługa telewizji
 • Sieć telefoniczna

Zazwyczaj skrócona instrukcja obsługi, która dziś dodawana jest do większości urządzeń szybko rozwiewa wątpliwości. Znajdziesz tam znaczenie diod i opis działania w zależności od sposobu świecenia. Dziś przyjrzymy się szczegółowo wybranym routerom.

Co oznaczają diody na routerze TP Link?

Marka ta jest jedną z najpopularniejszych, dlatego watro przyjrzeć się jej indywidualnie. Oto zestawienie lampek routerów TP-Link, wraz ze szczegółowym opisem znaczenia ich podświetlenia:

 • Dioda zasilania, czyli kółeczko z pionową kreską. Oznacza stan podłączenia routera do prądu. Jeśli jest podłączony, to dioda świeci światłem ciągłym
 • Dioda systemu, czyli trybik. Migająca oznacza prawidłowe działanie, świecąca – ładowanie oprogramowania, wygaszona – błąd działania
 • Dioda sieci WiFi, czyli kropka z rozchodzącymi się od niej falami. Jeśli się świeci, to sieć bezprzewodowa działa, jeśli miga – sieć włącza się. Nieświecąca oznacza, że WiFi jest wyłączone
 • Diody z symbolem monitorka, czyli diody sieci przewodowej. Mogą być oznaczone także liczbowo. Jeśli nie świecą, to żadne urządzenie nie jest podłączone. Migające oznaczają aktywna transmisję danych. Świecące światłem ciągłym informują o podłączeniu, ale braku przesyłania w danej chwili
 • Dioda połączenia z Internetem, czyli glob z symbolem orbity. Gdy się świeci, to router ma połączenie z Internetem. Jeśli się nie świeci, to brak połączenia. Inny kolor (przeważnie czerwony) może oznaczać istniejące, ale nie działające połączenie
 • Dioda z kłódką lub opisana WPS. Nieaktywna oznacza brak łączenia WPS, aktywna – właśnie nawiązano wygodne połączenie WPS. Migająca oznacza łączenie lub problem z łączeniem
WPS to sposób łączenia bez wpisywania hasła na laptopie lub telefonie. Wystarczy nacisnąć guzik na routerze, a w urządzeniu łączącym się wybrać opcję sieci z WPS.

W przypadku, gdy router obsługuje sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz, to może do obu mieć osobne lampki. Jednocześnie sieć kablowa, pomimo kilku portów w routerze, może być opisywana jedną lampką. Osobne lampki mogą być także przypisane do portów USB, jeśli router je posiada.

Co oznaczają diody na routerze Huawei?

diody na routerze

Poniżej przedstawiam opis diod, które występują w routerach tej marki:

 • Dioda zasilania, kółeczko z pionową kreską. Jeśli świeci, to router jest włączony
 • Dioda sieci komórkowej, symbol okręgu z trzech elementów. Świecąc kolorem błękitnym oznacza połączenie z siecią LTE, niebieskim – 3G, żółtym – 2G (GPRS). Jeśli świeci na czerwono, to karta SIM nie została rozpoznana lub został wprowadzony zły PIN. Może to także oznaczać brak połączenia z siecią komórkową
 • Dioda sieci WiFi, symbol kropki z odchodzącymi od niej falami. Jeśli świeci, to WiFi działa, nieświecąca oznacza wyłączenie WiFi. Miga wtedy, gdy łączone jest urządzenie WPS
 • Dioda sieci przewodowej, czyli z monitorkiem. Świecąca oznacza podłączenie przynajmniej jednego komputera przewodowo. Migająca – komputer ten przesyła dane. Gdy nie świeci, to żadne urządzenie nie jest podłączone
 • Dioda z pionowymi kreskami oznacza aktualna siłę sygnału

Co oznaczają diody na routerze D-Link?

Ten producent zastosował wielokolorowe diody w swoich urządzeniach. Oto ich znaczenie:

 • Dioda z antenką i kreskami pionowymi, czyli siła sygnału. Niebieski kolor oznacza sieć 4G, zielony 3G, fioletowy 2G, czerwony – brak sieci. Jeśli dioda miga, to oznacza aktywne połączenie. Jeśli świeci światłem ciągłym, to router dopiero nawiązuje połączenie z siecią
 • Dioda WiFi, czyli fale odchodzące w górę. Świecąca na niebiesko oznacza działające WiFi, migająca – transmisję danych
 • Dioda zasilania, czyli kółeczko z pionową kreską. Jeśli Twój router ma zasilanie bateryjne, to niebieski kolor oznacza poziom zasilania powyżej połowy, pomarańczowy ładowanie, zielony zasilanie między 10 a 50 procent. Fioletowy wskazuje na wiadomość na karcie SIM, a czerwony – niski stan zasilania

Przy routerach z jednym kolorem diod wyróżniamy:

 • Dioda status – gdy miga, to urządzenie działa prawidłowo
 • Dioda WAN – świecąca się oznacza połączenie z Internetem, migająca – transmisję danych
 • Diody LAN, czyli monitorki z liczbami. Gdy migają, to trwa transmisja przewodowa, świecące oznaczają połączenie kablowe, lecz nieaktywne

Co oznaczają diody na routerze Orange?

Tu sprawa jest dość prosta. Oto znaczenie poszczególnych lampek:

 • Dioda zasilania, czyli kółko z pionową kreską. Świecąca oznacza działający router
 • Dioda sieci, czyli małpka (jak z adresu email). Błyskająca na czerwono oznacza brak sieci, na pomarańczowo – ustanawianie połączenia. Świecąca światłem zielonym wskazuje na połączenie z Internetem
 • Dioda połączonych monitorów, gdy miga, to wskazuje na transmisję danych z połączenia przewodowego
 • Dioda anteny, czyli sieci WiFi – świecąca na zielono oznacza włączone WiFi, migająca na zielono wskazuje łączenie z jakimś urządzeniem, nieświecąca – brak włączenia WiFi

migające diody na routerze

Co oznaczają diody na routerze UPC?

Jeśli posiadasz najpopularniejszy obecnie w UPC Connect Box, to w ten sposób odczytasz jego diody:

 • Dioda kropki z odchodzącymi falami. Jest to wskaźnik WiFi. Czerwony oznacza, ze sieć nie działa, zielony – poprawne działanie
 • Dioda z opisem Internet. Jeśli miga, to trwa transmisja lub szukanie połączenia. Jeśli świeci, to połączenie działa, ale brak jest przesyłania w danej chwili
 • Dioda TEL z symbolem słuchawki – oznacza działanie łącza telefonicznego, gdy świeci
 • Pozioma dioda zasilania – gdy miga na biało, to urządzenie uruchamia się. Gdy świeci na biało – router działa
Zobacz więcej wpisów z kategorii: Internet
Paweł Bocianowski Opublikowane przez:

Wielki fan nowych technologii od najmłodszych lat i poszukiwacz dobrych ofert. Posiadam wykształcenie ekonomiczne. Połączenie tych dwóch zainteresowań sprawia, że tropię, analizuję i próbuję odpowiedzieć na pytanie pt. „Jak najlepiej zaspokoić swoje potrzeby w określonym budżecie?”. Moją misją jest poszerzanie cyfrowej wiedzy Polaków i w ten sposób przeciwdziałanie zjawisku tzw. cyfrowego wykluczenia.  Efekty moich działań możesz śledzić na tym blogu. Miłego korzystania!

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *